Lottas Macrobilder

Lottas när- och macrobilder

 

Lotta ser man ofta på marken intill smådjur/blommor och andra detaljer i naturen.

Ja inte bara där utan även i andra miljöer. Hon älskar detaljer och fin natur.


Lottas close and macro images


Lotta is often seen on the ground next to small animals / flowers and other details in nature. Yes not only there but also in other environments. She loves details and nice nature.